Persoonlijke ontwikkeltrainingen

Met onze trainingen leer je ander gedrag aan zodat je beter functioneert in je liefdesrelatie of een betere vader of moeder wordt voor je kinderen.

Wat wij bieden zijn groepstrainingen die gericht zijn op verandering van het eigen gedrag in relatie tot anderen. Het zijn gelaagde trainingen die toegesneden zijn op wat elke deelnemer nodig heeft. Theorie is daarbij belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Aan jezelf in een groep werken is een krachtige manier om te leren. De interactie tussen jou en anderen wordt snel duidelijk; je ervaart direct het effect van wat jij doet en hoe vervolgens anderen op jou reageren.

Onze trainingsgroepen zijn klein, de aanpak is persoonlijk, privacy staat voorop en discretie is verzekerd.

Onze trainingen

Boosheidstraining

Voor jezelf opkomen en een ander begrenzen: zonder krachtig optreden kan niemand goed voor zichzelf zorgen. Wanneer je daar echter in doorschiet en agressief wordt, helpt dat je meestal niet.

Deze training is ontwikkeld voor diegenen die meer zicht en grip willen krijgen op hun boze gedrag en dat met anderen die met vergelijkbare problemen worstelen, willen doorwerken.

Na afloop van de training heb je beter zicht op je eigen boosheid, wanneer en waarom je boos wordt, en ook wat je anders kunt doen in gelijksoortige situaties. Je bent ook vaardiger in het neerzetten van zachter, liever gedrag.

[Boosheidstraining]

Asserief Connecten

Onze al jaren lopende training Assertief Connecten (sinds 2003) is gericht op het aanleren van assertief gedrag in de brede zin van het woord: je relaties met anderen open, assertief en kwetsbaar vormgeven.

De training is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich in hun relaties, op hun werk of naar anderen assertief te uiten, grenzen te trekken of zich kwetsbaar op te stellen. De training is ook bedoeld voor mensen die verlegen of onzeker zijn en willen leren meer ruimte in te nemen.

Je leert hoe je in elkaar steekt en wat de interne hobbels zijn achter je gedrag. Je krijgt duidelijker wat je wilt en hoe je dat vertaalt naar gedrag.

[Assertief Connecten]

Opdrachtgevers onder meer:

Mensen veranderen niet plotsklaps

Mensen veranderen niet plotsklaps omdat ze het licht gezien hebben, nee, mensen doorlopen een proces van verandering dat om te slagen aandacht en toewijding vraagt, en vaak veel tijd vergt.

De reden hiervoor is dat het zelden enkel om de inzichten en het losmaken van de oude emotionele verstrikkingen gaat. Uiteindelijk moet dat alles immers vertaald worden naar ander gedrag in het hier en nu. En dát is nog niet zo eenvoudig.

Een goede training is daarom een persoonsgerichte groepstraining met een gelaagde aanpak waarbij steeds op het juiste moment iets wordt aangeboden. Of dat nu een inzicht, een emotionele ervaring of nieuw gedrag is. En alles moet kunnen bezinken; een quick fix bestaat niet.

Volgende pagina

Boosheidstraining

Training

Overzicht trainingen - Boosheidstraining - Assertief Connecten

Menu

Home - Info over boosheid & agressie - Begeleiding - Training - IDEE - Contact & zo