Advies bij agressieproblemen

Als er agressieproblemen spelen, in relaties of welke andere context dan ook, zet dat van alles bij alle betrokkenen op zijn kop. Dan kan advies over hoe hiermee om te gaan, of over hoe met de gevolgen van de agressie om te gaan, zinnig zijn.

Hieronder voorbeelden van vragen waarmee mensen bij ons komen.

Bijvoorbeeld

- Een moeder is verstoten door haar zoon en zoekt herstel van contact.
- Een man ervaart vijandschap van zijn ex en twee kinderen en kan daar niet mee overweg.
- Een vrouw wordt al een half jaar gestalkt door een ex en weet niet goed hiermee om te gaan.
- Een vrouw wordt mishandeld door haar man en wil leren hoe ze anders met hem om kan gaan.
- Een vrouw valt telkens op de verkeerde mannen en wil daar van af.
- Een vrouw heeft al jaren ruzie met haar zus en kan hier niet mee omgaan.
- Een vrouw zoekt steun en begeleiding in het loskomen van haar partner die haar al jaren mishandelt.
- Een vrouw wil de mishandeling die ze van haar man moest ondergaan vergeten.
- Een man wil advies over zijn relatie waarin hij veel geweld toont.
- Een man twijfelt of hij van zijn agressieve en bazige vrouw weg zal gaan.
- Een vader heeft het moeilijk met de jeugdbescherming die hem verbiedt zijn kinderen te zien.
- Een vader volgt een agressieregulatietraject omdat de jeugdbescherming dit als voorwaarde stelt voor contactherstel met zijn kind.
- Een man wordt door zijn ex zwart gemaakt bij de jeugdbescherming.
- Een jongeman wordt vernederd door zijn moeder en weet niet hiermee om te gaan.

Geen oordeel

Wat wij op dit vlak doen, valt onder het kopje systemische en contextuele begeleiding. Wij peuteren het systeem en de interactie samen met de cliënt uit elkaar en geven hem/haar inzicht in wat er gebeurt en wat iedereen hierin doet - en daarmee creëren we ook handelingsruimte. Eventueel volgt daarna therapie, maar dat hoeft niet.

Bij dit alles oordelen we niet, we kijken wat gegeven de situatie het beste is voor de cliënt.

Volgende pagina

Overige begeleiding

Begeleiding

Agressietherapie - Relatietherapie bij agressie in de relatie - Advies bij agressieproblemen - Overige begeleiding

Menu

Home - Info over boosheid & agressie - Begeleiding - Training - IDEE - Contact & zo